Huijg / Huig in Noord Holland

Bijgewerkt 10 febr 2016oorsprong  Haarlem  Nes aan de Amstel - Amstelveen  Petronella  mail  Met dank aan 


Naar de historie van de fam. van den Heuvel (N. en Z. Holland)

Naar Niesten in Nederland.na 1800
Oorsprong Huijg / HuigDe oorsprong van deze familie moet gezocht worden in de Schermer en in plaatsen als Akersloot, Edam, de Rijp, Ursem, Egmond aan Zee.
Een van de eerste notities van deze naam is in het kerktrouwboek van Edam. Daar trouwde op 4 november 1582 een zekere Jan Jansz Huych met Neel Jacobs.

Uit het boek "Tot verbeteringe van de neeringe deser Stede" de volgende passages;
"Ten noorden van de timmerij van Claes Claesz Huich aan de Grote Bult (Spuistraat 31) was tussen 1506 en 1514 een nieuw huis gebouwd door Jan Sijmen Teamsz, waarschijnlijk de schout van Edam."
"Aan de Grote Bult was het huidige nummer 23 in 1462 het eerste huis van de straat. Jong Claes Pieter Huugh (Huich) was de eigenaar. In de navoilgende jaren vond de herinrichting van dit stadsdeel plaats, waarbij de huizen direct aan het water werden gebouwd. De verplaatsing van het bedrijf van de familie Huich (Claes, Pieter en Sijmon Huich) als scheepsbouwers vanaf de Lingerzijde naar het begin van de grote bult (Spuistraat 31), heeft het 'houtaccent' langs dit deel van de haven versterkt. Samen met de weduwe van Sijmon Huich had Claes Huich een werf in combinatie met een timmerij/houthandel (1506) die het gehele eerste stuk van de Grote Bult bestreek." [ Edam en de Zeevang in de late Middeleeuwen en de 16e eeuw" door C. Boschma-Aanoudse.]

De naam werd ook geschreven als Huige, Huyge, Huyg, enz.

Van de familie, die op deze pagina wordt beschreven, begint de historie in Akersloot.JACOB JACOBSZ. (HUIJG), J.M. x ANTJE PIETERS (KAR) (13-2-1724 te Akersloot) [ get. Willem Schot en Jacob de Vos].
1. Maria, d 6-4-1724 (te Akersloot) [get; Crelis Jacobse (Huijg?]
2. Jacobus, 6-10-1726,(RK te Alkmaar), [ get. Krelis Jacobsz (Huijg ?)en Anna Jansdr.], ( 10-7-1753 x Trijntje Dirksdr Huysmans te Alkmaar)
    Hij verhuist naar Zaandam , wordt doopsgezind , zijn nakomelingen voeren de naam Huig en blijven protestants.
3. Catharina, (RK 20-12-1727), [get. Bregje Jacobs (Huijg?)]
4. Petrus, (RK 27-2-1730), [get. Maartje Pietersdr ( Kar?) – Jaagpad], ( 12-2- 1757 x Maartje Jansdr te Krommenie/ Koog)
5. Joannes, (RK 27-3-1732) [get Pieter Jacobse (Huijg?) en Antje Gerrits], (+ 9-7-1744 aan de Omval)
6. Cornelia, (RK 17-4-1734), [get. Trijntje Pietersdr (Kar?) Westdijk]
7. Cornelius, (RK 16-2-1736), [get. Antje Jacobsdr (Huijg ?) en Trijntje Pieterdr (Kar ?)], ( 22-1-1764 x Petronella Hendriksdr Marcus te Haarlem)
8. Maria, (19 -5-1738), [get.Antje Jacobsdr (Kar?)]
9. Maria, (RK 17-4-1740), [get. Cornelia Jacobs (Huijg?)-aan het Zeggelis]
10. Debora, (RK 29-9-1741), [get Antje Jacobsdr ( Huijg ?)- Omval]

De volgende getuigen bij de doop van de kinderen van Jacob Jacobsz kunnen broers of zusjes van hem zijn; Crelis Jacobse/Jacobsz, Bregje Jacobs, Pieter Jacobse, Antje Jacobsdr, Cornelia Jacobs.

Jacob Jacobsz Huijg, geb/doop: vermoedelijk Akersloot rond 1700.
Na de dood van Jacob Jacobsz Huijg op 29-4-1743 * trouwt Anna op 10-6-1745 met Jan Hendrikse (Hoff) ( jm uit Munsterland) als Vidua (wed) Huijg ) aan de Omval. Beiden “vooraen in de Schermer”.    * Als Jacob Huijge “uit de Schermer aan de twee wielen “ .[ aangifte door Vegter Lourisz.].
Anna overlijd op 15-4-1746 als Antje Huijg vidua (weduwe) Jan Hendirkse Hof aan de Omval.
Bij het dopen van de kinderen wordt de woonplaats van het echtpaar Huijg resp. als: Omval, Jaagpad, Westdijk en “vooraen in de Schermer “ aangeduid. Daarom is het aannemelijk dat Jacob als schipper en koopman werkzaam was.

Huijg te HaarlemCornelis Jacobsz Huyg, jongeman van de Schermer onder alkmaar, trouwde op 22 januari 1764 te Haarlem met Pieternel Hendriks of Marcus.
Onder zijn nakomelingen zijn Beurtschippers en vrachtvervoerders te vinden.

Cornelis Huijg x Pieternel Hendriks Markus (22-1-1764 te Haarlem)
26-10-1776 Nicolaas

Nicolaas Huijg, geboren te Haarlem, zoon van Cornelis Huijg en Petronella Marcus, trouwde op 30 april 1808 te Hillegom met Margaretha van den Heuvel, dochter van Coenraad van den Heuvel en Yda Gerards (Gerrits).

Nicolaas Huijg x Margaretha van den Heuvel (29-04-1808 te Amsterdam)
00-00-0000 Cornelis (10-4-1833 x Petronella Spanjaart)
27-09-1810 Coenraad (26-4-1835 x Wilhelmina Vaars te Heemstede)(19-10-1859 x Christina Uitendaal)
00-00-1815?Yda (x Pieter Vester)
00-00-1813 Johannes (28-5-1837 x Elisabeth Maria Zwarter te Heemstede)
21-10-1815 Nicolaas (x Anna Niesten)
00-00-1818 Pieternelletje (11-7-1841 x Hendrik Niesten te Heemstede)
00-00-1820 Rutgerius (31-10-1849 x Maria Geertruida Verheggen)
29-07-1822 Hendrik (+ 7-8-1822)
Margaretha van den Heuvel overleden 23-1-1837 te Heemstede.
Nicolaas Huijg, weduwn vn Margaretha van den Heuvel tr met Maria Luyten, wed vn H. vn Eyk.Amstelveen - Nieuwer Amstel - Nes aan de Amstel
				             JACOB JACOBSZ. (HUIJG)
                                  x 
                              ANTJE PIETERS (KAR)
                                  |
                                 ---
                                  |   
                            Cornelis Jacobsz. Huijg
                                  x
                              Petronella Marcus 
                                  |
                                 --- 
                                  |
                              Nicolaas Huijg
                                  x
                            Margaretha van den Heuvel
                                  |
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         |       |       |       |       |         |         | 
       Cornelis    Coenraad    Yda     Johannes    Nicolaas    Pieternelletje    Rutgerius
        Huijg     Huijg     Huijg     Huijg     Huijg       Huijg       Huijg 
         x       x       x       x       x         x         x
      Petronella   W.Vaars    Pieter    Elizabeth M.    Anna      Hendrik      Maria G.
      Spanjaart   C. Uitendaal   Vester     Zwarter    Niesten      Niesten      Verheggen 
                |
                ---
                |
            Johannes Nicolaas 
               Huijg
                x
               Huberta
              van Schie
                |
                ---
                |
            Coenraad Nicolaas
               Huijg
                x
            Geertruida Catharina
             van Oostwaard 
                |
           ---------------------------------------
           |                    | 
       Cornelia Huberta            Coenraad Wilhelmus 
          Huijg                  Huijg 


Johannes Nicolaas HUIJG x2 Huberta van SCHIE (16-8-1866)
Uit dit tweede huwelijk:
00-00-1867 Wilhelmina Christina, geb. Noordwijkerhout tr. 23 04 1890 Cornelis de JONG te Nieuwer Amstel
09-12-1868 Alida Johanna, geb. Noordwijkerhout tr. 27 04 1892 Jacobus Johannes BEUK te Nieuwer Amstel
09-12-1868 Maria Christina, geb. Noordwijkerhout, overl. Nieuwer Amstel 15 05 1892.
27-04-1872 Johannes Hendrikus, geb. Weesperkarspel
21-08-1875 Coenraad Nicolaas, geb. Weesperkarspel
27-04-1877 Adrianus Rutgerus, geb. Weesperkarspel
19-02-1879 Maria Petronella, geb. Weesperkarspel, tr. 24 04 1902 Nicolaas Abraham KRAGTWIJK te Nieuwer Amstel
17-04-1881 Alida Huberta, geb. Weesperkarspel 17 04 1881.
Johannes Nicolaas HUIJG, geb 01 02 1843 te Heemstede, zn vn Coenraad Huijg en Wihelmina Vaars, overl. Nieuwer Amstel 01 12 1912, tr. (1) Heemstede 26 04 1865 Maria van BRUGGEN, geb. Heemstede 07 06 1841, tr. (2) Noordwijkerhout 16 08 1866 Huberta van SCHIE, geb. circa 1843 te Noordwijkerhout, overl. Nieuwer Amstel voor 1912.

Coenraad Nicolaas HUIJG x Geertruida Catharina van OOSTWAARD (15-4-1903)
18-12-1905 Cornelia Huberta HUIJG, geb. Amsterdam, tr. 29 01 1930 Adrianus Willebrordus Schrama te Ouder Amstel.
00-00-1912 Coenraad Cornelis Hubertus HUIJG, geb. Amsterdam, overl. ald. 08 06 1914.
21-10-1920 Coenraad Wilhelmus HUIJG, geb. Ouder Amstel.
Coenraad Nicolaas HUIJG, geb. Weesperkarspel 21 08 1875, overl. Nieuwer Amstel circa 1960, tr. Ouder Amstel 15 04 1903 Geertruida Catharina van OOSTWAARD, geb. Ouder Amstel circa 1878.

XXX Opa Huijg met z'n eerste vrouw Clara Wubbe.
ome Erik Rutgerus Huijg (Heemstede 2-8-1840)(+ Lisse 3-5-1909)
x1 Clara Wubbe 26-4-1864
x2 Elisabeth Rotteveel 28-5-1885
x3 Gerarda Lommesse 28-1-1896
XXX 3
ome Erik 4Petronella HuijgPetronella Huijg, dochter van Nicolaas Huijg en Margaretha van den Heuvel, trouwde 11 juli 1841 te Heemstede met Hendrik Niesten, kleerbleeker. Door hun huwelijk kwamen er een aantal voornamen zoals Yda, Coenraad en Pietje (Petronella) bij de familie Niesten terecht.
Hendrik en Petronella verhuisden later met hun gezin naar Beverwijk.
Petronella was een kleindochter van Cornelis Jacobsz. Huijg en Petronella Marcus.
Naar de historie van de Beverwijkse familie Niesten.


				             JACOB JACOBSZ. (HUIJG)
                                  x 
                              ANTJE PIETERS (KAR)
                                  |
                                 ---
                                  |   
                            Cornelis Jacobsz. Huijg
                                  x
                              Petronella Marcus 
                                  |
                                 --- 
                                  |
                              Nicolaas Huijg
                                  x
                            Margaretha van den Heuvel
                                  |
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         |       |       |       |       |         |         | 
       Cornelis    Coenraad    Yda     Johannes    Nicolaas    Pieternelletje    Rutgerius
        Huijg     Huijg     Huijg     Huijg     Huijg       Huijg       Huijg 
         x       x       x       x       x         x         x
      Petronella   W.Vaars    Pieter    Elizabeth M.    Anna      Hendrik      Maria G.
      Spanjaart   C. Uitendaal   Vester     Zwarter    Niesten      Niesten      Verheggen Diverse gegevens Huijg
Verder is gevonden te Akersloot (ongecontroleerde gegevens!);

Jacob Jacobsz x Neeltje Heyndricks (12 - 7 - 1689? (RK) te Akersloot)
1. Jacob, ged. Akersloot 10 - 5 - 1697 (Pieter Jacobsz)
2. Jacobus, ged. Akersloot 21 - 6 - 1699 (Pieter Jacobsz)
3. Joannes, ged. Akersloot 25 - 3 - 1702 (....... Claesz)
4. Joannes, ged. Akersloot 5 - 11 - 1703 (idem)
5. Catharina?, ged. Akersloot 11 - 12 - 1705 (Trijn Crelis)

Jacob Pietersz x Neeltje Crelis
1. Jacobus, ged. Akersloot 7 - 8 - 1696 (Trijntje Crelis)ONDERZOEK TE ALKMAAR BETREFFENDE FAM. HUIJG  2 mei 2003

(Alkmaar)

Jacob Huijge x Maria Catharina Alders       deel 112
4-11-1717 Catharina

Japik Japiksz. x Antje Pieters           RK doopboek deel 109 folio 77
19-5-1738 Maria
-------------------------------

(Akersloot onder/trouw)

Marten Huijghen x Huybertie Dirx           12 juni 1678 deel 10

Martien Huijgen x Maritie Jacobs           29 febr. 1688 deel 10

Ysbrant Klaassen Huijgh x Maartie Laurens       17 febr. 1737 deel 10

Jacob Jacobs x Antje Pieters             13 febr. 1724 deel 14 
-------------------------------

(Akersloot - dopen)

Jacob Jacobs x Neeltje Hendrix                        DTB deel 7
23 juni 1692 Digna (get. Pieter Jacobse)

-------------------------------

(Akersloot - ovl. / begraven)

Adriaantje J. Huyge              20 dec 1802             deel 19
Pieter Huijge                 4 dec 1748             deel 11
Japik Japiksz                 25 mrt 1743             deel 16  
Jacob Jacobsz                 20 nov 1726             deel 16

Jacob Jacobsz, zijn zoon            8 apr 1729             deel 16
Jacob Jacobsz                 15 dec 1733             deel 16 
Jacobje Jacobs                 9 juli 1803             deel 19
Antje Japiks                 25 sept 1749             deel 11
               Verwijzing    deel 17 fol 6v3?
Antje Japiks                  4 mrt 1746             deel 16
      
-----------------------------

Register impost begraven Akersloot 1726 - 1805  deel 16

1743 Den 25 maart Arien Ariensen aangegeven ‘t lijk van Japik Japiksz onder de klassis van prodeo

1746 Den 4 maart heeft Gerrit Kampeen/Kampeer? aangegeven het lijk van Antje Japiks onder prodeo

1749 Den 25 september heeft Gerrit de Groot aangegeven het lijk van Antje Japiks uijt de Schermer 
onder Akersloot onder de klasses f 6, -
(met potlood zie ook deel 11 folio 2.7)

------------------------------

Omval, gehucht in Kennemerland, provicie Noord Holland, arrangement, kant., gemeente en een 
¼ uur Oostgaands van Alkmaar; 21 hectare en ongeveer 80 inwoners.
Uit; van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden

------------------------------

Jacob Janse ????  X Antje Piters                RK doop  deel 100
27-3-1732 Joannes 27 - 3 - 1732  

------------------------------

(RK Akersloot)

Deel 7
Jacob Jacobs x Antie Pieters
6 april 1725 Maria  (Crelis Jacobse) 
Vragen, enz
onderwerp: Jan en Huibje Huijg                             datum 15 jan 2010

Dag Coen,
 
Geruime tijd geleden stuurde ik ook een berichtje. Ik vroeg toen om het e-mailadres van Ruben de Vet.
Jammer dat ik nooit iets terug hoorde.
Ik bezit nl. ook 2 mooie zeer oude foto's van Jan Huijg en zijn vrouw Huibje (z.g. visitekaartjes).
Graag zou ik de gegevens van dit echtpaar krijgen. Ze woonden indertijd in Nes a/s Amstel.
m.vr.gr. A.Nieuwenhuizen

onderwerp: vraagje                                        datum 23-4-2009 

Kunt u mij misschien verderhelpen met gegevens van Geertruida Huig/Huijg, gehuwd met Dirk Blank, woonachtig te Westzaan?
Bijvoorbaat dank voor de door u genomen moeite.
Met vriendelijke groet

P. W. van Maaren, Leusden


onderwerp: Huijg datum 12 april 2009 Dag Coen, Op zoek naar Jan de Huijg kwam ik een mailtje tegen van Ruben de Vet uit Heemstede. Ik heb een aantal hele oude foto's (visite-kaarten genoemd) waaronder een van Jan Huijg uit Nes a/d/Amstel, gefotografeerd door L.R.Werner te Amsterdam. Ik heb nu een vraag: heeft u voor mij het e-mailadres van Ruben. Ik heb wel eens telefonisch kontakt gehad met hem en hij is ook een keer bij mij thuis geweest, maar zijn e-mailadres heb ik niet.Ik hoop dat je me even wilt helpen. Dan zie ik dat in jouw genealogie ook Coenraad v.d.Heuvel voor komt. Ik weet daar wel iets meer van, in ieder geval van zijn schoonvader Ruth Gerritsz. Ik heb een akte van indemniteit van Ruth toen hij vanuit Limburg naar Hillegom kwam.Dat zijn altijd leuke aanvullingen. Ruth is nog een poosje 'waard' in "Het Wapen van Friesland" geweest, een eeuwenoud herberg/café in Hillegom. Zo kunnen we elkaar nog wat aanreiken. m.vr.groet Tonny Nieuwenhuizen-Fransen, Hillegom.
onderwerp: stamboom Huijg datum: 12 april 2007 Beste Coen, Ik ben al een tijd bezig met de stamboom van de familie Huijg. Deze gegevens heb ik voor een vriendin van me opgezocht. Zij is een kleindochter van Johannes Gerardus Huijg, die werd geboren te Beverwijk. Ik heb de gegevens op de website verwerkt in bijgaand bestand + de gegevens uit de burgerlijke stand van Noord- en Zuid-Holland. Heeft u ook de (e-mail)adressen van Willie en dhr. J.P. Huijg, want misschien hebben zij de nakomelingen completer dan dat ik heb ? Misschien heeft u wat aan mijn onderzochte gegevens die ik als bijlage aan deze mail heb toegevoegd. Met vr.gr. Ruben de Vet
Hi Coen, Joannes Bernardus Burgering geb 1857 in Assendelft getrouwd met Antje Huijge geb 1858 in Krommenie, died 5 Juni 1912 kinderen; Maria Margaretha B, geb 16 8 1882 gest 16 10 1903 Dina Anna B. geb 2 5 1890 te Haarlem [my maternal grandmother] Cornelis B. [geen nakomelingen] Als je iets meer weet over Antje Huijge, can jij het mij laten weten aub. regards Tom

Met dank aanHierbij dank aan Willie Huijg en dhr. J.P. Huijg.
Door hun onderzoek is nu veel bekend geworden over de historie van deze interresante familie.
Waarbij dhr. J.P. Huijg de verste historie en Willie Huijg meer de vertakkingen onderzocht heeft.

Ruben de Vet.Ondanks zorgvuldigheid bij het samenstellen kan deze lijst onjuistheden bevatten. Heeft U nog gegevens die deze pagina kunnen aanvullen of heeft u andere gegevens, gaarne een berichtje naar de samensteller. Voor suggesties of vragen; Coen Niesten. c.niesten@tiscali.nl
Deze gegevens zijn samengesteld om te onderzoeken in hoeverre families met de achternaam Huijg verwant zijn aan elkaar. Door deze gegevens aan te bieden op het internet kunnen ze van dienst zijn voor mede genealogen en door aanvullende gegevens uitgroeien tot een groter geheel. Deze pagina wordt bijgewerkt.
Terug naar Niesten.

Terug naar boven.